Trips curaçao

Verkeersregels op Curaçao

Op Curacao gelden een aantal verkeersregels waar je aan moet voldoen

 

  • Het gebruik van veiligheidsgordels is verplicht op Curaçao
  • De snelheidslimiet binnen de bebouwde kom is 40 km/h
  • De snelheidslimiet buiten de bebouwde kom is 60 km/h tenzij anders aangegeven
  • Op T-splitsingen heeft het recht doorgaande verkeer voorrang
  • Rotondes hebben ieder hun eigen voorrangsregels, let goed op de verkeersborden en op het overige verkeer.
  • Bij regen zijn de wegen op Curaçao extreem glad, pas uw snelheid hier op aan
  • Weggebruikers kunnen onverwachts hard remmen, houd voldoende afstand van de auto voor u.
  • Laat niets achter in de auto, om zo diefstal te voorkomen
  • In geval van schade mag u de auto in geen enkel geval verplaatsen. U belt direct de verhuurder op en de Curaçao Road Service +599 9 747 1333 of 199.
  • Een tip van de verhuurder: ‘iedereen heeft voorrang, behalve jij’